Reuniunea Consiliului Consultativ al Forumului national pentru implementarea Strategiei UE pentru regiunea Dunarii

BUCHAREST, October 19, 2011

Forumul National pentru implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii a fost lansat de catre Ministrul Afacerilor Externe Teodor Baconschi la Palatul Parlamentului, la 30 martie 2011 si reprezinta o structura nationala menita sa asigure coerenta si sinergia actiunilor care vor fi desfasurate de Romania in cadrul procesului de implementare a Strategiei. Consiliul consultativ functioneaza pe baza principiului triple helix si este format din reprezentanti ai autoritatilor centrale, locale, mediului de afaceri, mediului academic si organizatiilor non-guvernamentale, vizand implementarea proiectelor din sectoarele si subsectoarele care intra sub aria de actiune a Strategiei.

Reuniunea Consiliului Consultativ care a avut loc la 19 octombrie 2011a fost prima reuniune de acest tip de la lansarea Forumului naţional pentru implementarea SUERD, organizată în prezenţa reprezentanţilor Parlamentului, ministerelor, mediului de afaceri şi societăţii civile. Consiliul Consultativ a abordat stadiul actual al implementării SUERD, cu accent pe promovarea de  proiecte concrete şi identificarea surselor de finanţare a acestora. A fost evidenţiată necesitatea demarării activităţii grupurilor de lucru pe domeniile sectoriale şi constituirea grupului de experţi dedicat finanţării proiectelor, care să analizeze posibilităţile de finanţare a acestora. S-a reiterat necesitatea unei continue coordonări a activităţii instituţiilor implicate, implementarea de proiecte concrete, integrate (autorităţi locale-mediu de afaceri-mediu academic), implicarea Parlamentului în activităţile din cadrul Strategiei Dunării.

Programme

 
Participants

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

Comments are closed.